สอนฟิสิกส์พื้นฐาน เน้นเตรียม O-NET & วิทย์ 2

ONET Physics บท 1 การเคลื่อนที่ Part 1 ทฤษฏี
เน้นทฤษฏีที่เราควรรู้ ก่อนไปสอบ O-NET นะจ้ะ
ONET Physics บท 1 การเคลื่อนที่ Part 2 ทำข้อสอบ
ฝึกทำโจทย์บ้างนะยู๊ววว ว
Run สูตรที่ใช้ในสามัญไปด้วยกัน ^^

Run สูตรสามัญ 1/3 | กลศาสตร์ 1-2
คัดสำคัญมาให้แล้ววววววว ว
Run สูตรสามัญ 2/3 คลื่น สมบัติสาร
ต่อกันด้วยส่วนของ สมบัติสาร และคลื่น
Run สูตรสามัญ 3/3 ไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
จะจบแล้ว กลุ่มไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่
สอนข้อสอบเก่า PAT2

Physics Training PAT2 - คลื่น คลิป 1
คลิปที่ 1 จากทั้งหมด 3 คลิป
Physics Training PAT2 - คลื่น คลิป 2
คลิปที่ 2 จากทั้งหมด 3 คลิป
Physics Training PAT2 - คลื่น คลิป 3
คลิปที่ 3 จากทั้งหมด 3 คลิป