TCAS - M.6


[TCAS-M4] Summarize Physics (ปรับพื้น-ทบทวน + ตะลุยข้อสอบ)

[Live-2560-Part2]-[M4]

Summarize Physics

(ปรับพื้น-ทบทวน + ตะลุยข้อสอบ)

คอร์สเรียน

เตรียมสอบมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงใหม่ 2560

เทปบันทึกการสอนคลาสสด

ปูพื้น จับ Concept - เน้นที่มา

ของ ม.4 เนื้อหาสรุป เพิ่มเติมจุดที่หลักสูตรเน้นมา

มีโจทย์พื้นฐานให้ทำ

(เหมือนในของ Beginning)

ของ ม.4 และ ม.5

จะสอนรวบรัดกว่าเนื้อหา ม.6

รวบรัดทั่วไป แต่เจาะที่หลักสูตรล่าสุดออกสอบ

และแนวข้อสอบเก่าเลย

ทฤษฏี+Concept สำคัญ

ทบทวนสูตร

♛เน้นจุดระวัง-จุดหลอก-จุดเข้าใจผิด♛

♛ตะลุยแนวข้อสอบเก่า♛

 

เป็นคอร์สปรับพื้น ที่จะละเอียดขึ้นกว่า

Beginning Physics

และใช้เวลาเยอะกว่ามาก

 

เหมาะกับเตรียมสอบภาพรวม

เก็บทั้งเนื้อหา

และดูแนวโจทย์เก่าที่น่าสนใจ