ข้อสอบเก่า


พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย
พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย มีนา'63
พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย มีนา'62
พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย กุมภา'61
พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย กุมภา'60
พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย กุมภา'59
Physics Training : PAT2
ฟิสิกส์ PAT2 มีนา 59
ฟิสิกส์ PAT2 ตุลา 59
ฟิสิกส์ PAT2 มีนา 60
ฟิสิกส์ PAT2 มีนา 61
ฟิสิกส์ PAT2 กุมภา 62
ฟิสิกส์ PAT2 กุมภา 63
ต่อติดฟิสิกส์วิชาสามัญ
เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ปี 59
เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ปี 60
เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ปี 61
เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ปี 62
Gearing Physics UP : PAT3