แกะ PAT2 : ฟิสิกส์เทรนนิ่ง


เล่มเฉลยแนวข้อสอบ PAT2
**อ่านเข้ม เน้นเตรียมไปสอบ PAT2 โดยเฉพาะ

** เหมาะสำหรับใครก็ตาม ที่อยากอ่านเก็บข้อสอบ PAT2 ให้เยอะที่สุดเท่าที่จำทำได้


เนื้อหาโดยสังเขป
** สรุปรายบท ในเนื้อหา/คอนเซปต์/สูตร ที่ต้องใช้ใน PAT2

** ไล่โจทย์แยกบท-หัวข้อย่อย ให้เห็นชัด ๆ ว่าแต่ละบท-หัวข้อ ชอบออกอะไร

** รันกันไปยาว ๆ ทีละบท ตั้งแต่ปี 52-58 แนวข้อสอบรวมกว่า 400+ ข้อ

** ตบท้าย เป็นแนวข้อสอบรายฉบับ สำหรับฝึกทำพร้อมกันทุกบท เป็นของปี 59-60 รวม 3 ฉบับ

 

ไฟล์สำหรับฝึกทำตามเล่มด้วยตนเอง
** สามารถดาวน์โหลดมาปรินท์ด้วยตัวเอง จากไฟล์ส่วน Premium เลยค่ะ

 

หนังสือ 350.00 บาท


สารบัญ